Persondatalov

I forbindelse med EU´s persondataforordning, også kendt som GDPR, som træder i kraft den 25 Maj 2018.

 

Jeg overholder de nye lovkrav, i forbindelse med sikkerhed, behandlign og opbevaring af dine persondata i Lykkegaardens private pasningsordning.

 

Kort fortalt, så er jeg forpligtet til at informere om følgende :

Som forældre her i den private pasningsordning kan du når som helst få oplyst og vist, hvilke oplysninger jeg har på dig og dit barn.

 

Som udgangspunkt er det relevante, og nødvendige personoplysninger at have ved kontrakt indgåelsen, under pasningsforløbet, men også efter kontraktophør.

 

Jeg har tavshedspligt, og må ikke uberettigrt udlevere oplysninger.

 

Jeg videregiver kun oplysninger i det omfang jeg er forpligtet til ifølge lovgivningen, når jeg får forældres samtykke til det, eller det er legitimt iht. interesseafvejning, samt til advokater som repræsenterer mig ved evt. kontraktbrud, løninddrivelse og inkasso.

 

Persondata / oplysninger opbevares på E- boks ( PC enhed ), og på min computer, der naturligvis er sikret med personlig kode.

 

Der er fastlagte retningslinjer, i forhold til opbevaringspligt og dokumentation.

 

I forhold til A-kasse lovgivning, ved ledighed og SKAT er jeg forpligtet til at fremvise beskæftigelsesdokumentation.

 

Grundreglen er at samtlige lønkvitteringer bliver opbevaret i 5 år, efter kontraktophør, og det er udelukkende ift. dokumentation ved evt. ledighed, eller over for SKAT.

 

Efter 5 Fulde år, vil alle papir / dokumenter blive slettet.

 

Billeder af barn fra pasningstiden er for mit vedkommende kære minder, og har ligeledes stor og god markedsføring / reklameværdi for mig og min private pasningsordning.

 

Billeder vil af overstående årsager forblive på min hjemme side og på min Facebook side, lykkegaardens private pasningsordning, efter kontraktophør.

 

Forældre har gennemlæst overstående indhold, og accepteret de oplyste vilkår og betingelser som gør sig gældende ift. EU`s persondataforordning, og lykkegaardens private pasningsordning. 

 

Ligeledes vil alle børn, når de stopper få udleveret barnets mappe med billeder fra tiden hos lykkegaardens private pasningsordning med deres kammerarter. 

 

Forældrene kan altid ved kontraktindgåelse frabede sig billeder af deres barn på lykkegaardens private pasnongordnings , hjemme side , Facebook side efter opstart, og det vil i så fald blive respekteret, ligeledes kan de også frabede sig at få taget billeder i hverdagen af deres barn og derved, vil de ikke komme på billeder i de andres børns mapper heller, men det betyder også at barnet ikke sekv får en mappe med billeder i. 

                                                                                           Otterup d. 27-8-2018

                                                                                            Monica Pedersen